«ظنی الدلاله» بودن قرآن عقیده علمای اصولی است که بر مبنای همین عقیده برای دستیابی به احکام اسلام به قرآن  توجّه نمی کنند و تنها احادیث و شهرت ها و اجماعات را بررسی می کنند.آیت الله صادقی از مخالفین سر سخت این عقیده  آن آیاتی را که محتمل است علمای اصولی برای اثبات «ظنی الدلاله» بودن قرآن به آن استدلال کنند را مورد موشکافی قرار می دهند. 


دانلود فایل صوتی با لینک مستقیم